Mentalitet deyərkən itirdiklərimiz…

Bu gün Azərbaycan gəncliyi öz çiçəklənən dövrünü yaşayır.Gəncliyimizin bu çiçəklənən dövründə bütün səhvləri demokratiyada görən bugünki neototalitar hakimiyyət qüvvələri milli mənəvi dəyərləri,mentaliteti düşünülmüş şəkildə gəncliyə,cəmiyyətə təbliğ etməyə çalışırlar.Bununlada yenicə doğmaqda olan demokratiya abu-havasını elə yerindəcə boğmaq istəyirlər.Əgər bu mentalitet,bu mənəvi dəyərlər çox yaxşı bir şey olsa,biz oğuz elinin qədim adət-ənənələrini əlimizdə bayraq tutacaq və qədim oğuz elinin qədim adət ənənələrini,yaşam tərzini bu günki yaşam tərzimizə tətbiq edəcəyik.Yəqinki hər biriniz Dədə Qorqud dastanlarından oxumusunuzki,oğuz xanları yeddi gün yeddi gecə yatan olublar.Məgər siz yatmaqmı istəyirsiniz?…Məgər azmı yatdınız?…Məgər bu yuxu bu qədərmi şirindirki,doymaq bilmirsiniz?…Məgər bu yuxu bu qədərmi şirindirki,iki əsrdən çox Ərəb xilafətinin qılıncı altında yatdınız doymadınız?…Məgər bu yuxu bu qədərmi şirindirki,bir əsrdən çox Hülakü yorğanı altında yatdınız yenədə doymadınız?…Məgər bu yuxu bu qədərmi şirindirki,yetmiş il Rus süngüsünün qarşısında mürgülədiniz yenədə doymadınız?…Axı siz nə vaxt doyacaqsınız?…Axı sız nə vaxt bu yuxudan oyanacaqsınız?…Məgər bu yuxu o qədərmi şirin idi ki,siz yatarkən elimizə hücum çəkdilər,hamilə qadınlarımızın qarnını deşərək uşaqlarını çıxardılar,iki aylıq körpəni anasinin gözü qarşısında süngüyə taxaraq ocaq üstünə tutdular amma siz yenədə oyanmadınız,yatdınız?…Hər bir istər quruluşun,istər hər hansı anlayışın həm mənfi,həmdə müsbət cəhətləri olur.Axı siz niyə hər şeyi bir tam halında cəmiətimizə tətbiq,təbliğ edirsiniz?…Olmazmıki,bunların müsbət tərəflərini tətbiq edəsiniz?…EY MƏNİM XALQIM mən sizi çox sevirəm,mən sizin oyanmağınızı istəyirəm.QALX,QALX AZƏRBAYCAN !!!

WordPress.com News

WordPress is an elegant solution for education professionals looking to create a website for their class, and today we’re excited to announce the launch of WordPress.com Classrooms. Whether you need a group blog for your high school history project, or to keep your 3rd grade students’ parents up to date about the next field trip, you’ll find the solution here at WordPress.com.

Get up and running — fast

We know you’re busy educating the world’s young minds, so we’ve made the site creation process as easy as 1-2-3: Register your site, customize your theme, and start posting — that’s it! No more excuses about how the dog ate your homework website.

Connect and collaborate

We’re all about engaging discussion. Invite students to post their thoughts on your latest lecture and submit their reaction papers as comments. Or maybe you just need a place to get the word out about class happenings — turn off…

View original post 289 more words

Homoseksual müğənnilərimiz

600_6936fae2d1Mövzu televiziyamızı hebs etmiş maqazin verilişlər və həmin verilişlərdəki müğənnilərimizin dırnaqarası xalq artistlərimizin bəzi sirli məqamlarını oxuculara çatdirmaqdır.Çünki cəmiətimizin bəzi üzvləri onları nümunə kimi görür və hətta onlara dəstək olmaqdan belə çəkinmirlər,halbuki bu günlərdə Şəki-Zaqatala zonasında zəlzələ nəticəsində xalqımızın zəhmətkeş kütlələri evsiz-eşiksiz qalıblar.
Nəyisə,gəlin görək biz kimləri xalq artisti etmişik və kimlərə fəxri adlar vermişik. Continue reading

Cəmiyyətimizi idarə edən Robot…

1340379423_596722359_nAzərbaycanda iş yerlərinin çatişmazlığı ilə əlaqədar olaraq qadınlarımızın böyük əksəriyyəti işləmir,yəni evdar xanımlardir.Evdar xanımların daha çox vaxt sərf etdikləri şeylər əgər əvvəllər ailə,uşaq və bu tipli şeylər idisə bu gün bu öz yerini seriallara vermişdir.Mövzu seriallar və onların cəmiyyətimizə və psixalogiyamıza göstərdiyi təsirlərdir. Continue reading